Ενημερωτικό δελτίο κουρδικών

Ενημερωτικό δελτίο κουρδικών

Ενημερωτικό δελτίο για την κατανόηση των διαφορών μεταξύ των κουρδικών διαλέκτων. Κατεβάστε εδώ. Διατίθεται επίσης στα αγγλικά και τα ιταλικά.

Scheda informativa in curdo

Scheda informativa in curdo

Scheda informativa per capire le differenze tra i diversi dialetti curdi. Scaricala qui. Disponibile anche in inglese e greco.

Ενημερωτικό δελτίο φαρσί και νταρί

Ενημερωτικό δελτίο φαρσί και νταρί

Ενημερωτικό δελτίο για την κατανόηση των βασικών διαφορών μεταξύ των νταρί και φαρσί και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τα τατζίκ και τα παστό. […]

Scheda informativa in farsi e dari

Scheda informativa per capire le principali differenze tra dari e farsi contenente inoltre informazioni utili su Tajik e Pashto. Scaricala qui. Disponibile anche in inglese e greco. […]

Ενημερωτικό δελτίο αραβικών

Ενημερωτικό δελτίο αραβικών

Ενημερωτικό δελτίο για την κατανόηση της περιπλοκότητας της αραβικής γλώσσας και των πολλών διαλέκτων της. Κατεβάστε εδώ. (Διατίθεται επίσης στα αγγλικά και τα ιταλικά.)  

Scheda informativa sull’arabo

Scheda informativa sull’arabo

Scheda informativa per comprendere la complessità della lingua araba e dei suoi molteplici dialetti. Scaricala qui. (Disponibile anche in inglese e greco.)