Από τον Σεπτέμβριο του 2015, οι Translators without Borders έχουν αναπτύξει το πρόγραμμα ανταπόκρισης Words of Relief για να στηρίξουν τις τοπικές και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις που εργάζονται για να βοηθήσουν πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι φτάνουν στην Ευρώπη. Από την έναρξη της ανταπόκρισης, Ομάδες Ταχείας Αντιμετώπισης (Rapid Response Teams) στα αραβικά, τα φαρσί, τα ελληνικά, τα κουρδικά και τα ουρντού έχουν παράσχει άμεσες, υψηλής ποιότητας μεταφράσεις περισσότερων από 800.000 λέξεων σε μορφές πολυμέσων, για να διευκολύνουν τις οργανώσεις να ανταποκριθούν καθ’ όλη την προσφυγική διαδρομή. Συνεργαζόμενοι με εταίρους, εκτιμούμε ότι έχουμε προσφέρει σε 100.000 άτομα περιεχόμενο σχετικό με την προστασία, τις διαδικασίες ασύλου και τις βασικές υπηρεσίες. Το παρόν δελτίο συνοψίζει τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι TWB σε οργανώσεις στήριξης που δρουν στην Ευρώπη. Κατεβάστε εδώ.

(Διατίθεται επίσης στα αγγλικά, τα ιταλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.)

https://clearglobal.org/wp-content/uploads/2017/04/EL-Partner-Services-Europe-07112017.pdf