Ο οδηγός αυτός καταρτίστηκε από τους Translators without Borders (TWB) για υποστήριξη των υπευθύνων πεδίου, των διερμηνέων και των πολιτιστικών διαμεσολαβητών στις καθημερινές επαφές και καθήκοντά τους. Ο οδηγός καταρτίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος των TWB Words of Relief, σε συνεργασία με την οργάνωση Save the Children. Κατεβάστε εδώ.

Διατίθεται επίσης στα αγγλικά και τα ισπανικά.