Ενημερωτικό δελτίο για την κατανόηση των διαφορών μεταξύ των κουρδικών διαλέκτων. Κατεβάστε εδώ.

Kurdish Factsheet (Greek)

Διατίθεται επίσης στα αγγλικά και τα ιταλικά.