Türkiye - Suriye Deprem Acil Durum Dil Desteği

Ücretsiz çeviri desteğiyle Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerden etkilenen insanlarla daha verimli iletişim kurun.

Türkiye’de ve halkı zaten çoktan yerlerinden edilmiş Suriye’de milyonlarca insan depremden etkilendi. İnsanların barınma, giyecek, gıda yardımlarına ve nereden destek alabileceklerine dair bilgiye ihtiyaçları var. Böylesi dilsel çeşitliliğe sahip bir bölgede insanların hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar bilgiye ulaşabilmesi ve sesini duyurabilmesi çok önemli.

İnsanların hızla artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına CLEAR Global Acil Durum Topluluk Çeviri Ortaklığı programını başlattı.

Ücretsiz çeviri desteğine başvurabilir miyim?

Türkiye-Suriye depremlerinden etkilenen insanlara odaklı, şartları karşılayan kâr amacı gütmeyen yerli kurumlar, topluluk grupları ve bireysel kimseler ücretsiz çeviri desteği alabilir.

Hangi diller için dil desteği alabilirim?

Ücretsiz çeviri desteği, öncelikle Türkçe ve Arapça dillerinde sağlanmaktadır.

Kürtçe lehçeleri de dâhil olmak üzere diğer diller de mevcuttur. Lütfen bilgi almak için iletişime geçin.

Acil Durum Topluluk Çeviri Ortaklığı Programı nasıl işliyor?

İlgili diller için ücretsiz çeviri desteğine TWB platformu üzerinden, üç aylık bir başlangıç süresi boyunca (ihtiyaca göre uzatılabilir) ulaşılabilir.

TWB topluluğumuz, özellikle krizle alakalı aşağıda belirtilen türlerdeki yazılı belgeleri çevirecektir;

  • göçmen güvenliği, koruma, hizmete ulaşım,
  • kamuya açık belgeler veya insani ve diğer bütün yardım çalışanları için hazırlanmış belgeler,
  • BM kılavuzuna uygun belgeler ve
  • açık ve ücretsiz erişim yollarıyla son kullanıcıya sunulan ilgili belgeler.

Müdahale ekipleri ve etkilenen insanlar için çokdilli kaynaklar

Türkiye-Suriye depremlerinden etkilenen bireylerin önemli bilgiye ve desteğe ulaşabilmesine katkıda bulun. İlgili dillerden kaynaklarla iki taraflı iletişimi sorumluluğu arttır:

 

Yardım çalışanları hâlâ yerinden olmuş insanların sayısını tespit etmeye çalışıyor. Sen de kendi dillerinde yardım ve bilgiye ulaşmalarına destek ol.

Etkilenen insanlar arasında konuşulan en az dört farklı dil var ve uluslararası sakinler çok daha fazlasını konuşuyor. Bütün bu insanlar tehlike altında.

Hangi dilde konuşurlarsa konuşsunlar ve nereye giderlerse gitsinler, güvenlik ve korunma bilgilerinin hepsine ulaşılabilir olduğundan emin olunması şart. Çoğu ev sahibi ülkenin yerel kurumları, etkili bir insani müdahale için yeterli dil kapasitesine sahip değil.

Ancak sen bunu değiştirebilirsin. 

Daha fazla dil verisi kaynağı oluşturmamızda, daha fazla insanı eğitip seferber etmemizde ve depreme müdahale eden diğer kurumlara çok daha iyi destek olabilmemizde senin de bir katkın olsun. 

"Eşim Türkçe konuşmuyor ve ben de iyi göremiyorum."

– Kayıp ailesini tespit etmeye çalışan bir adam, Reuters, BBC.

Krizden etkilenen insanların dil engelini aşmasına yardımcı ol.

Bağışın bize nasıl mı destek oluyor?

Katkının bize fayda sağlayacağı noktalar:

  • İhtiyaçları saptamak ve yardım kurumlarının hizmetimize ulaşabilmesini sağlamak,
  • Hareket hâlindeki insanlara ilk müdahale eden yerli kurum ekiplerine karşılıksız çeviri yapmak,
  • Yerli dil desteği sağlayıcılarını desteklemek,
  • İnsanları, cinsel istismarı ve suistimali önleyerek korumaya yönelik temel belgeleri çevirmek,
  • Saha tercümanları için eğitim materyalleri ve ipuçları hazırlamakla beraber uzaktan eğitimlerini geliştirmek.

Diğer projeler için dil desteği al

Müdahale ekipleri, uygun dilde hayati kaynak ve hizmetle daha çok insana ulaşarak etkinizi arttırabilirsiniz.

Bağış yaparak çalışmalarımızı destekle

Katkıların sayesinde etkilenen insanlara acil dil hizmetinde bulunup yaratıcı çözümler üretebiliyoruz.

Dil desteği sağla

Bizimle gönüllü ol.
İyilik için dil becerilerini paylaş. Müdahaleye destek olmak için TWB Topluluğuna katıl.