Πληροφόρηση δίχως κατανόηση, δικαιώματα δίχως νόημα

Έκθεση των συμπερασμάτων ως προς το θέμα της γλώσσας στην Παγκόσμια Συμφωνία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (Global Compact on Refugees and Migration) του ΟΗΕ. Κατεβάστε εδώ. (Διατίθεται επίσης στα αγγλικά, τα ιταλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.)

Informations sans compréhension, droits sans signification

Document de synthèse traitant des problèmes de langue dans l’application du programme des Nations Unies dans les pactes mondiaux sur les réfugiés et les migrants. Télécharger ici. (Ce document est également disponible en langue anglaise, italienne, espagnole et grecque.)

Information without understanding, rights without meaning

This position paper addresses the question of language in the UN Global Compacts on Refugees and Migration. View it below or download here. Other resources that might interest you: The power of communication in the right language (video) “Do any of you speak English” (video) TWB general factsheet