Οδηγός Πεδίου για την Ανθρωπιστική Διερμηνεία και την Πολιτισμική Διαμεσολάβηση

Ο οδηγός αυτός καταρτίστηκε από τους Translators without Borders (TWB) για υποστήριξη των υπευθύνων πεδίου, των διερμηνέων και των πολιτιστικών διαμεσολαβητών στις καθημερινές επαφές και καθήκοντά τους. Ο οδηγός καταρτίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος των TWB Words of Relief, σε συνεργασία με την οργάνωση Save the Children. Κατεβάστε εδώ. Διατίθεται επίσης στα αγγλικά και τα ισπανικά.  

Guía de campo para la interpretación humanitaria y la mediación cultural

Translators without Borders (TWB, Traductores sin Fronteras) ha elaborado esta guía para brindar apoyo a los directores de campo humanitarios, intérpretes y mediadores culturales en sus interacciones y responsabilidades diarias. La guía se ha creado como parte del proyecto Words of Relief (Palabras de alivio) de TWB, en asociación con Save the Children (Salven a […]

Field guide to humanitarian interpreting and cultural mediation

This guide has been developed by Translators without Borders (TWB) to support humanitarian field managers, interpreters and cultural mediators in their daily interactions and responsibilities. The guide was developed as part of the TWB Words of Relief project, in partnership with Save the Children. Download here. Other resources that might interest you: The power of […]